Історія / History

Вечорниці Червоної Калини мають свою історію і традицію ще з часів наших славних Українських Січових Стрільців, котрі започаткували балі “Червоної Калини” на рідних землях. Перший баль Червоної Калини відбувся у Львові 1921 р.

Дуже барвисто описав ці часи вечорниць на рідних землях Любарт Лішинцький у “Свободі” (29 червня 1996 р.) “У залі славного кіно ‘Роксі’ у Львові, сходилося по сходах, вистелених червоним хідником до елеґантної залі, де збиралося добірне товариство …панував приємний настрій, що так сприяв забаві, а танцям надавали барви звуки оркестри…На багато років ми у Львові мусіли замовкнути про Червону Kалину, але ніщо не могло змусити нашу пам’ять забути ….героїку львівського листопада ні УСС-ів, ні їх калинових вечорниць…. Слава Богу, що паростки незабутої рідної Червоної Kалини, засаджені у нову землю, прийнялися і забуяли, даючи нам можливість в якнайкращий спосіб формувати відчуття власного скравка життєвого простору, в якому не могло бракувати місця для забав та вечорниць”.

Пригадуються Традиційні Вечорниці Червоної Калини 3 березня 1951 р. в залі Бетовен Гол на 5-ій вул. в Н.Й. На запрошенні на ці вечорниці було зазначено, що ввесь дохід призначений на видавництво “Червона Калина” В 1956 р. на Вечорницях Червоної Калини у Народному Домі в Нью Йорку, ведучий програмою Інж. Іван Вінтоняк запропонував присутнім на залі панночкам відбути імпромтю дебют. У березні 1959 р. відбувся перший формальний дебют (з участю пластової станиці Н.Й. і пл. сен. Стахи Гойдиш, яка в той час була кошовою та інж. Івана Вінтоняка).

У статті, яка тоді появилася в “Свободі” 10 березня, 1959 р. подано, що Вечорниці Червоної Калини були знову атракцією карнавалового сезону. Згадано, що присутних було 700 осіб, де крім “старої войни”, були представники усіх інших українських комбатанських організацій в Америці. Між гостями був присутний президент УНРади в екзилі, др. Степан Витвицький, ґен. Омелян Загродський, голова ОБВУА, др. Володимир Галан, голова УНСоюзу Дмитро Галичин, представники колишніх українських військових організацій та численні ветерани американських військових сил.

Атракцією вечора був виступ дебютанток під проводом редактора Лева Лепкого, та аранжера забави мґр. Івана Костюка. Грала оркестра “Амор”. Перший забавовий комітет складався із самих колишніх комбатантів під проводом др. Юрія Налисника, др. Івана Козака, інж. Івана Вінтоняка, др. Степана Никифоряка, редактора Романа Купчинського та директора Петра Постолюка. У “Свободі” з 2 лютого 1965 р. подано, що того року дебютувало аж 42 дебютантки, а на залі бавилось 1,200 гостей. Між присутними почесними гостями був голова Виконавчого Органу УНРади, Микола Лівицький, головний предсідник УНСоюзу Йосиф Лисогір з дружиною, др. Володимир Галан, ґен. Валійський та Ганна Дмитерко-Ратич (бувший Січовий Стрілець). Вже третій рік за порядком сцену прикрашав образ Олександра Климка “Їхав стрілець на війноньку.”

Ця традиція представлення дебютанток на Вечорницях Червоної Калини продовжувалася кожного року, а 1983 р. видавництво “Червона Калина” і Брацтво УСС-ів передали переведення вечорниць пластовому Загонові “Червона Калина,” який виробив собі популярність у переведенні цього гарного звичаю. У 2015 р. діловий комітет прийняв співпрацю і допомогу пластових куренів Хмельниченків.

За ті всі роки дебютанток урочисто представляли – Мирослава Драґан, Евстахія Гойдиш, Христина Навроцька, Іванка Ганкевич, Нестор Голинський, та Марта і Орест Кебали (які сповняли цю почесну функцію з 1985 р. до 2014 р. Як не влучно, що передали штафету ведучого своїй дочці Олені Кебало). Хоровід після презентації довгі роки приготовляла покійна пріма балерина Рома Прийма-Богачевська, а після неї цю ролю перебрала її талановита доня Аня Богачевська-Лонкевич.

Наша молодь щороку з нетерпеливістю чекає дати вечорниць.

________________________________

 

The Chervona Kalyna Cotillion Ball’s history and tradition reaches back almost a century to the days of the Ukrainian Sichovi Striltsi (Sich Riflemen). The first ball was in Lviv, in 1921.

Lubart Lishyntsky wrote about those days in “Svoboda” (29 June 1996): “In the grand ballroom of the famous “Roxy” theater in Lviv, the staircase was lined in red, leading to an elegant room, where a festive mood prevailed…with an orchestra providing a rich sound and the dancing going on for hours… for many years our brothers and sisters had to remain silent in Lviv, but we’ll always remember the Sich Riflemen heroes one November in Lviv… Thank God that the shots fired remained unforgotten and a new beginning in America has given us the opportunity to recreate those wonderful, formal evenings. ”

The first Chervona Kalyna Ball in America was at Beethoven Hall on East 5th Street in New York, 3 March 1951. As noted in the original invitation, all proceeds would go toward the publishing of the literary journal “Chervona Kalyna,” the original sponsor of the event in Lviv.

In 1956, the Ball was held at the Ukrainian National Home in New York, where the renowned engineer Ivan Vintonyak proposed to have the young ladies in attendance perform an impromptu debut. In March of 1959, the first formal presentation of debutantes was included, under the auspices of Plast Ukrainian Scouting in New York

A report in “Svoboda” (10 March 10 1959) noted the Ball was the highlight of the carnival season, attended by 700 people, including many members of the Ukrainian government-in-exile at the time. In 1965, 42 debutantes took part, along with more than 1,200 attendees.

This tradition of presenting debutantes in New York continued each year, and in 1983, the publishers of “Chervona Kalyna” and Ukrainian Sich Riflemen veterans handed over leadership of the Ball to the Plast fraternal group “Chervona Kalyna,” which has continued this wonderful tradition to this day. In 2015, the organizing committee welcomed the assistance of the “Khmelnychenky” fraternal scouting group.

Over these many years, debutante committee has had remarkable leadership — Miroslav Dragan, Evstakhiya Hoydish, Christina Navrotska, Ivanka Hankewycz, Nestor Holynsky, and for nearly 30 years, Martha and Orest Kebalo. They have now passed on the baton to their daughter Olena Kebalo. For many years, the presentation of debutantes was choreographed by the late prima balerina Roma Prima-Bohachevsky, and is now proudly done by her daughter Ania Bohachevsky Lonkevych.

We’re happy to see how new generations can hardly wait for the next Chervona Kalyna Cotillion Ball every year.

Leave a Reply

New York's Ukrainian-American Debutante Ball

Close
loading...